Betingelser & vilkår

Skader på vannscooteren og utstyr er ikke dekket av forsikring. leietaker er ansvarlig for alle skader på fartøyet og utstyr under hele leieperioden. ved skader blir dette takstert av et sertifisert Yamaha verksted og belastet leietaker i sin helhet.

Leietaker er forsikret for personskader, skader på andre gjenstander og på andre personer. egenandel er på kr 4000,-

Leietaker må fremvise gyldig bårførerbevis ved utlevering. (gjelder ikke personer født 01.01.1980 eller senere). leietaker er ansvarlig for at alle som fører fartøyet under leieforholdet har gyldig bårførerbevis.

All bruk av fartøyet i ruspåvirket tilstand er ikke tillatt.

Leietaker må fremvise gyldig legitimasjon med bilde ved utlevering.

Leietaker må ha gjort seg kjent med foreskrift om bruk avvannscooter og lignende.

Leietaker må ha gjort seg kjent med allminellige båtføreregler.

Vannscooter utleveres med full drivstoff tank og skal leveres med full tank, hvis ikke trekkes 20kr per liter fra depositum.

Leietaker skal levere vannscooteren tilbake til avtalt tid, hvis ikke belastes et gebyr på kr 1000,- per påbegynt time, alternativt kr 3000,- per dag.

Leietaker er selv ansvarlig for å påpeke feil og skøder på vannscooter og tilbehør før uthenting.

Det er ingen mulighet for å avbestille en booking. det kan være mulig å endre dato på en bokking hvis det finnes tilgjengelige vannscootere på ønsket dato.dette må meldes fra om senest 2 uker før.

Ved for sen uthenting (2 timer) forbeholder vi oss retten til å leie ut vannscooteren til ny kunde. leiebeløp blir da tapt, depositum utbetales innen 1-3 virkedager.

Når motoren på vannscooteren er på må man til en hver tid ha minimum 1 meter vanndybde under vannscooteren

Ved booking og betaling godkjenner du automatisk alle vilkårene.